Lagerugpijn- Groep – Fysiotherapie De Ontmoeting – Sassenheim

Fysiotherapie

De Ontmoeting

Expert in beweging

Last van pijn, beperking of blessure?

Lagerugpijn- Groep

Circa 80% van alle mensen in westerse landen krijgt gedurende hun leven te doen met een episode van lage rugpijn.Lage rugpijn komt dus veel voor. In 95% van de gevallen worden geen lichamelijke afwijkingen gevonden. Men spreekt in die gevallen van aspecifieke lage rugpijn. Bij de overige 5% kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een wervelbreuk, wervelkanaalvernauwing, een hernia, een tumor of een neurologische aandoening.

 

6678_nl_editor-photo10 6678_nl_editor-photo8

Wel is gebleken dat een verstoorde balans tussen belasting (de krachten op de rug) en belastbaarheid (wat iemand lichamelijk en geestelijk aankan) meespeelt in het ontstaan van lage rugpijn.  De balans tussen belasting en belastbaarheid van iemand wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals: conditie, spierkracht, stress, spanningen, werksituatie, psycho-sociale aspecten, etc. Vaak speelt ook onbewuste angst voor bewegen een grote rol in het aanhouden van de klachten.

In het merendeel van de gevallen van lage rugpijn worden de klachten in de loop van één tot zes weken duidelijk minder of verdwijnen ze. De pijn gaat dus meestal vanzelf over, maar de kans op terugkeer van de klachten is helaas groot. Het is mogelijk dat de klachten overgaan in chronische lage rugpijn die moeilijker te behandelen zijn. Deze chronische rugklachten kunnen grote beperkingen met zich mee brengen, waardoor bewegingen in het dagelijks leven, werk en sport (deels) onmogelijk worden.

Door beweging of training kan de belastbaarheid worden verbeterd en kan uw rug dus meer aan! Wanneer de rug soepeler en sterker wordt verminderen de pijn en de beperkingen. Daarom bieden wij een beweegprogramma aan waarbij u op uw eigen niveau kunt bewegen/trainen onder deskundige begeleiding van een (sport)fysiotherapeut. Het programma wordt individueel samengesteld en regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Voor informatie kunt u bellen met onze praktijk (0252-213829)  en vragen naar Yoe Bin Liem. Ook kunt u uw interesse kenbaar maken door via het tabblad “contact” ons een berichtje te sturen.  Geeft u daarbij aan dat het om de trainingsgroep Lage Rugpijn gaat . Een mailtje naar ftdeontmoeting@hetnet.nl kan natuurlijk ook!